• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การตรวจสุขภาพประจำปี คุณครู บุคลากร และพนักงานภายในโรงเรียน

          ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ คุณครู บุคลากร และพนักงานภายในโรงเรียน โดยการตรวจสุขภาพนั้นอยู่ในความดูแลของคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเอกชัย ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและการให้บริการด้วยรอยยิ้ม ทั้งนี้เพื่อทราบความผิดปกติของร่างกายในระยะเริ่มแรก ส่งเสริมสุขภาพ สร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้ครูและเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจสุขภาพของตนเอง และเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงในการทำงานโดยมีรายการตรวจร่างกายดังนี้

– ตรวจวัดส่วนสูง น้ำหนัก วัดความดัน

– เจาะเลือดเพื่อตรวจสอบ

– ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

– ตรวจวัดสายตา

– ตรวจเอกซ์เรย์ระบบดิจิตอล

DSC00969
DSC00971
DSC00976
DSC00977
DSC00981
DSC00985
DSC00987
DSC00990
DSC00920
DSC00921
DSC00923
DSC00924
DSC00927
DSC00929
DSC00930
DSC00934
DSC00935
DSC00936
DSC00937
DSC00938
DSC00939
DSC00940
DSC00941
DSC00945
DSC00954
DSC00955
DSC00956
DSC00959
DSC00962
DSC00963
DSC00967
th ไทย
X