• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การตรวจสุขภาพประจำปี คุณครู บุคลากร และพนักงานภายในโรงเรียน

ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ คุณครู บุคลากร และพนักงานภายในโรงเรียน โดยการตรวจสุขภาพนั้นอยู่ในความดูแลของคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเอกชัย ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและการให้บริการด้วยรอยยิ้ม ทั้งนี้เพื่อทราบความผิดปกติของร่างกายในระยะเริ่มแรก ส่งเสริมสุขภาพ สร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้ครูและเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจสุขภาพของตนเอง และเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงในการทำงานโดยมีรายการตรวจร่างกายดังนี้

– ตรวจวัดส่วนสูง น้ำหนัก วัดความดัน

– เจาะเลือดเพื่อตรวจสอบ

– ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

– ตรวจวัดสายตา

– ตรวจเอกซ์เรย์ระบบดิจิตอล

DSC_7488
DSC_7388
DSC_7410
DSC_7412
DSC_7414
DSC_7415
DSC_7417
DSC_7419
DSC_7420
DSC_7421
DSC_7422
DSC_7424
DSC_7426
DSC_7427
DSC_7428
DSC_7439
DSC_7441
DSC_7446
DSC_7449
DSC_7451
DSC_7454
DSC_7461
DSC_7468
DSC_7469
DSC_7479
th ไทย
X