• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฝึกซ้อมการแสดงเนื่องในวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส

Thursday 9th November 2017

เมื่อวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ฝึกซ้อมการแสดงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ การแสดงนี้มีชื่อว่า “เซิ้งกะโป๋” ซึ่งเป็นการแสดงที่ได้ดัดแปลงมาจากการละเล่นของชาวอีสาน โดยใช้กะลาที่ขัดผิวจนมันมาเป็นอุปกรณ์หลักในการประกอบจังหวะ ดนตรีมีจังหวะที่สนุกสนาน ซึ่งสามารถสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับทั้งผู้แสดงและผู้ชม การแสดงชุดนี้ชี้ให้เห็นว่า ณ สถานที่แห่งนี้พวกเราได้รับความเมตตามากมายจากผู้อำนายการของเราอย่างหาที่สุดมิได้ จึงเปรียบเสมือนกับการทำงานที่มีความสุขและความสนุกสนานไปพร้อมๆกัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจึงขอมอบการแสดงชุดนี้เพื่ออวยพรให้มีความสุขในวันคล้ายวันเกิดของผู้อำนวยการของเรา

Texts by Ms.Salinla Pinyosnit

IMG_1426
IMG_4328
IMG_5021
IMG_5600
IMG_6188
IMG_6733
IMG_6796
IMG_6845
IMG_7000
IMG_9166
th ไทย
X