• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

LATEST ANNOUNCEMENTS

 • 11/02/2019 – ประกาศแจ้งให้ทราบรายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 37)/Weekly Announcements Semester 2 (week 37) :  11 – 15 February 2019   
 • 07/02/2019 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : Final Examination Content Letters and Timetables (February 2019) Click Here   
 • 07/02/2019 – ประกาศจากงานโภชนาการ : ตารางอาหารกลางวันและอาหารว่างนักเรียน Y.1-Y.3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  Click Here 
 • 24/01/2019 – ประกาศจากฝ่ายธุรการ : ขอแจ้งนัดหมายผู้ปกครองนักเรียนใหม่ที่ยังไม่ได้วัดเครื่องแบบนักเรียน

  นักเรียนที่จะเปลี่ยนช่วงชั้น (Year 3 ขึ้น Year 4 , Year 6 ขึ้น Year 7 , Year 9 ขึ้น Year 10)  และนักเรียนปัจจุบันที่ต้องการจะเปลี่ยนเครื่องแบบใหม่

  สามารถมาทำการวัดเครื่องแบบ ได้ใน วันที่เสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลา 8.30 –  15.00 น. Click Here 

 • 24/01/2019 –List of Students Accepted to the 2019 ACEP Student Exchange Program Scholarship in Adelaide, South Australia –> CLICK HERE  
 • 17/01/2019 – ประกาศจากฝ่ายธุรการ : ประกาศผลสอบวัดความรู้นักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Year 10) ประจำปีการศึกษา 2562     Click Here 
 • 15/01/2019 – Click Here for Year 12 Final Examination Letters and Timetables
 • 10/01/2019 – ประกาศจากธุรการ-การเงิน : รายละเอียดการจำหน่ายบัตร ACEP Night 2019  Click Here   
 • 04/12/2018 – ประกาศจากฝ่ายธุรการ : กำหนดการวัดเครื่องแบบนักเรียนใหม่  Click Here 
 • 22/11/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ฝ่ายวิชาการรับสมัครนักเรียนมี่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าสมัครแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562  รอบแรกแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – พฤ. 6 ธันวาคม 2561
  สามารถนติดตามข้อมูล/กำหนดการ ได้ทางเว็บไซต์ 
  http://obecimso.net  พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลและติดรูปถ่าย ส่งที่ห้องวิชาการมัธยม ตามวันที่กำหนด  
 • 09/11/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางวันเวลาการสอน  Afterschool Class วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Year 3, 6, 9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  โดยสถาบันภายนอก Click Here    
 • 01/10/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์  /  กำหนดการ    
 • 26/10/2018 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16
  คุณสมบัติ          1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.6, ม.1-3
  2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.5
  การรับสมัคร      ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องวิชาการ ตั้งแต่วันที่  1 พ.ย – 4 ธ.ค 2561
  การสอบ            วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
  ศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ 
  https://www.posn.or.th   
 • 25/10/2018 – ประกาศจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ งานอภิบาล : ตารางเวลาเรียนคำสอนของนักเรียนคาทอลิก ประจำภาคเรียนที่ 2/2018 Click Here.  
 • 22/10/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ ตารางเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2  
 • 28/05/2018 –ประกาศจากฝ่ายธุรการ  : ขอเชิญผู้ปกครองของนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมประชุม ACEP OPEN HOUSE MEETING   Click Here 
 • 28/05/2018 –ประกาศจากฝ่ายธุรการ : เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Click Here 
 • 27/01/2017 – ประกาศจากฝ่ายธุรการ : เรื่องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียน ดังนี้
  – ฝ่ายธุรการ โทร 064-181-0189
  – ฝ่ายวิชาการ โทร 064-181-0185
  – ฝ่ายการเงิน โทร 064-181-0187
  – งานจัดซื้อ (ห้อง stationary) โทร 064-181-0193
  – หอพักนักเรียนประจำ All saints Dormitory โทร 064-181-0194
  – สโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โทร 064-181-0196
  – ศูนย์ bell โทร 064-181-0190

Read More

FEATURED POSTS

Year 10 Biology - Carrying out a transect

February 15, 2019 This week at Assumption College English Program, the Year 10 students have been studying Ecology with Mr Ash. ...

Read More

Year 4 studies water retention in their Soils unit

January 29, 2019 As students in Year 4 entered the last test period in Science, they began their study of the ...

Read More

ACEP Night 2018: Showcasing ACEP Students' Talents

Monday, January 28, 2019 On Saturday, January 26, 2019 Assumption College English Program held an ‘ACEP Night 2018’ event. This very ...

Read More

นักเรียน ACEP ชนะการแข่งขันหมากล้อม คว้าถ้วยพระราชทาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(จีน) ส่งนักเรียนชมรมหมากล้อม โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  จำนวน 8 คน ควบคุมทีมโดย มิสนลัทพร. แก้วประทุมรัสมี เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ หมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ  และ บริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด(มหาชน)  ระหว่างวันที่ 17 ...

Read More

Year 4 Maths - Area and Perimeter

January 25, 2019 January in Mr. Michael and Ms. Lisa's Math classes are all about Area and Perimeter. This is the ...

Read More

NEWS

Latest News

News in English

News in Thai

th ไทย
X