• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

LATEST ANNOUNCEMENTS

 • 06/08/2018 – ประกาศแจ้งให้ทราบรายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 13)/Weekly Announcements Semester 1 (week 13) : August 6 – August 10  2018   
 • 03/08/2018 –ประกาศจากงานโภชนาการ : รายการอาหารนักเรียน Y.1-Y.3 ประจำเดือนสิงหาคม 2561  Click Here  
 • 02/08/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจำปีการศึกษา 2561  เปิดรับสมัครสอบนักเรียนที่สนใจวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนี้
  1. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561
  2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในปีการศึกษาที่สมัคร
  – นักเรียนชั้น ป.1 – 3 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ    / หรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3
  – นักเรียนชั้น ป.4 – 6 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
  – มีสัญชาติไทย
  3. วิธีการสมัครสอบ
  ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ 
  genius.ipst.ac.th
  4. ศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์
  http://genius.ipst.ac.th/  
 • 01/08/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561  จัดการแข่งขันเป็น 3 ระดับ  คือระดับประถมศึกษา (ป.4-6)  มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  แบ่งเป้น 2  ประเภท คือ ประเภทบุคคลและประเภททีม 3 คน  ค่าสมัคร คนละ 150 บาท หรือทีมละ 480 บาท  นักเรียนที่สนใจสมัครแข่งขัน ขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการตึกมัธยม
  ส่งใบสมัครที่ห้องวิชาการ ภายในวันที่ 20 กันยนยน 2561
  สอบข้อเขียน  วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
  สนามสอบ : กรุงเทพมหานคร  Click Here 
 • 31/07/2018 –ประกาศจากฝ่ายกิจการนักเรียน : ตารางการคัดตัวนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 16  Click Here  
 • 18/07/2018 –ประกาศจากฝ่ายกิจการนักเรียน : เรื่องการรับรองตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน สามารถดูรายชื่อได้ที่ >> Click Here  
 •  10/07/2018ประกาศจากฝ่ายการเงิน : โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND)
  – นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560ระดับชั้น Y.6 และ Y.9 สามารถติดต่อขอรับเงิน BOND คืนได้ตั้งแต่ วันที่ 19กรกฎาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
  – ติดต่อรับ เช็ค เงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND) คืนได้ที่ฝ่ายการเงินในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.) เป็นต้นไป
  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND) นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น Y.6 และ Y.9 รายละเอียด Click Here   
 • 07/07/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) : รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2561  (Update !!)  Click Here  
 • 15/06/2018 –ประกาศจากฝ่ายธุรการ : ฝ่ายธุรการจะดำเนินการแจกบัตรประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 หากนักเรียนคนใดยังไม่ได้รับบัตร ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่ครูประจำชั้น 
 • 14/06/2018 –ประกาศจากฝ่ายธุรการ  : เรื่องการรับบัตรผ่านประตู (สติ๊กเกอร์) ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้ปกครองของนักเรียนใหม่สามารถติดต่อขอรับสติ๊กเกอร์ได้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป ณ ห้องธุรการ-การเงิน อาคาร The Trinity เวลา 08.00-17.00 น.โดยทางโรงเรียนแจกให้ครอบครัวละ 1 แผ่น หากผู้ปกครองท่านใดต้องการเพิ่มเติม สามารถซื้อได้ในราคา 100 บาท 
 • 28/05/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 (School Calendar 2018)  Click Here 
 • 28/05/2018 –ประกาศจากฝ่ายธุรการ  : ขอเชิญผู้ปกครองของนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมประชุม ACEP OPEN HOUSE MEETING   Click Here 
 • 28/05/2018 –ประกาศจากฝ่ายธุรการ : เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Click Here 
 • 15/05/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ :  ตารางเรียนสำหรับนักเรียนทุกชั้นปี

  ระดับชั้น    Year 1,   Year 2,   Year 3,   Year 4,   Year 5,   Year 6

  ระดับชั้น    Year 7,   Year 8,   Year 9,   Year 10,   Year 11,   Year 12 

 • 11/05/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ประกาศแจ้งห้องเรียน ของนักเรียนชั้น Y.1 – Y.12 พร้อมรายชื่อครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2561   Click Here 
 • 27/01/2017 – ประกาศจากฝ่ายธุรการ : เรื่องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียน ดังนี้
  – ฝ่ายธุรการ โทร 064-181-0189
  – ฝ่ายวิชาการ โทร 064-181-0185
  – ฝ่ายการเงิน โทร 064-181-0187
  – งานจัดซื้อ (ห้อง stationary) โทร 064-181-0193
  – หอพักนักเรียนประจำ All saints Dormitory โทร 064-181-0194
  – สโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โทร 064-181-0196
  – ศูนย์ bell โทร 064-181-0190

Read More

FEATURED POSTS

Upper Secondary Field Trip to Mangrove Forest Conservation Center

July 26, 2018 On July 25, all upper-year ACEP Secondary students (Years 10-12) participated in a field trip to the Mangrove ...

Read More

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 / Ceremony for His Majesty the King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun’s 66th Birthday

Thursday, July 26, 2018 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.10 -08.50 ...

Read More

Y10/Y11 STEM Update

July 19, 2018 ACEP Academic year 2018 is off to a flying start with ACEP STEM. We have several Y11 students ...

Read More

NEWS

Latest News

News in English

News in Thai

th ไทย
X