• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

LATEST ANNOUNCEMENTS

 • 21/01/2019 – ประกาศแจ้งให้ทราบรายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 34 )/Weekly Announcements Semester 2 (week 34) :  21-25 January 2019   
 • 17/01/2019 – ประกาศจากฝ่ายธุรการ : ประกาศผลสอบวัดความรู้นักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Year 10) ประจำปีการศึกษา 2562     Click Here 
 • 15/01/2019 – Click Here for Year 12 Final Examination Letters and Timetables
 • 10/01/2019 – ประกาศจากธุรการ-การเงิน : รายละเอียดการจำหน่ายบัตร ACEP Night 2019  Click Here   
 • 03/01/2019 – ประกาศจากงานโภชนาการ : ตารางอาหารกลางวันและอาหารว่างนักเรียน Y.1-Y.3 ประจำเดือน มกราคม 2562  Click Here   
 • 04/12/2018 – ประกาศจากฝ่ายธุรการ : กำหนดการวัดเครื่องแบบนักเรียนใหม่  Click Here   
 • 22/11/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ฝ่ายวิชาการรับสมัครนักเรียนมี่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าสมัครแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562  รอบแรกแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – พฤ. 6 ธันวาคม 2561
  สามารถนติดตามข้อมูล/กำหนดการ ได้ทางเว็บไซต์ 
  http://obecimso.net  พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลและติดรูปถ่าย ส่งที่ห้องวิชาการมัธยม ตามวันที่กำหนด  
 • 09/11/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางวันเวลาการสอน  Afterschool Class วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Year 3, 6, 9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  โดยสถาบันภายนอก Click Here    
 • 01/10/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์  /  กำหนดการ    
 • 26/10/2018 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16
  คุณสมบัติ          1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.6, ม.1-3
  2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.5
  การรับสมัคร      ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องวิชาการ ตั้งแต่วันที่  1 พ.ย – 4 ธ.ค 2561
  การสอบ            วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
  ศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ 
  https://www.posn.or.th   
 • 25/10/2018 – ประกาศจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ งานอภิบาล : ตารางเวลาเรียนคำสอนของนักเรียนคาทอลิก ประจำภาคเรียนที่ 2/2018 Click Here.  
 • 22/10/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ ตารางเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2  
 • 28/05/2018 –ประกาศจากฝ่ายธุรการ  : ขอเชิญผู้ปกครองของนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมประชุม ACEP OPEN HOUSE MEETING   Click Here 
 • 28/05/2018 –ประกาศจากฝ่ายธุรการ : เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Click Here 
 • 27/01/2017 – ประกาศจากฝ่ายธุรการ : เรื่องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียน ดังนี้
  – ฝ่ายธุรการ โทร 064-181-0189
  – ฝ่ายวิชาการ โทร 064-181-0185
  – ฝ่ายการเงิน โทร 064-181-0187
  – งานจัดซื้อ (ห้อง stationary) โทร 064-181-0193
  – หอพักนักเรียนประจำ All saints Dormitory โทร 064-181-0194
  – สโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โทร 064-181-0196
  – ศูนย์ bell โทร 064-181-0190

Read More

FEATURED POSTS

ACEP ชนะเลิศ เหรียญทอง รวมทั้งสิ้น 4 รายการ จากการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561

สืบเนื่องจากการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสมุทรสาคร นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รวมทั้งสิ้น 4 รายการและได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ ...

Read More

Year 7-9 Scout Camp / การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น Year 7-9

ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 ลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น Year 7-9 ของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ทำการอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การอยู่ค่ายพักแรม การอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้ ลูกเสือและเนตรนารี ได้ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ...

Read More

2019 National Teachers' Day

Tuesday, January 15, 2019 Each year, January 16 is celebrated as Teachers’ Day in Thailand. This morning, Assumption College English Program ...

Read More

Hands on Fractions in Year 2 Maths

January 15, 2019 In Year 2 over the last week or so we have begun learning fractions in Maths. This is ...

Read More

National Children's Day 2019

Friday, January 11, 2019 National Children’s Day is celebrated throughout Thailand on the second Saturday of every January. Today, Assumption College ...

Read More

NEWS

Latest News

News in English

News in Thai

th ไทย
X