• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

LATEST ANNOUNCEMENTS

 • 02/10/2018 –ประกาศจากงานสมาคมผู้ปกครองฯ : ด่วน !! โค้งสุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร  “ACEP RUN FOR NATURE 2018”

  สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วที่นี่

  สมัครแล้วสามารถโอนเงินมาได้ที่
  ชื่อบัญชี อาทิตยา นนทิวรรธก
  ธนาคาร กรุงไทย-สาขากาญนาภิเษก
  เลขที่ 479-0-12591-2
  และส่งหลักฐานการชำระมาได้ที่
  Line id: ice.cream.mint


  **รีบสมัครกันเข้ามานะคะ
  สามารถเลือกขนาดเสื้อได้ภายในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 นี้เท่านั้น
  หลังจากนั้นจะได้เป็นเสื้อ Free Size นะคะ
   

 • 23/09/2018 – ประกาศแจ้งให้ทราบรายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 20)/Weekly Announcements Semester 1 (week 20) :  24 – 28 September  2018   
 • 12/09/2018 –ประกาศจากงานโภชนาการ : รายการอาหารนักเรียน Y.1-Y.3 ประจำเดือนกันยายน 2561  Click Here  
 • 10/09/2018 – Final Examination Content Letters and Timetables are available HERE
 • 05/09/2018 – ประกาศจากฝ่ายธุรการ-การเงิน : ตามที่โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารนั้น ขณะนี้ทางโรงเรียนได้รับแจ้งจากสำนักพระราชราชเลขาธิการว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเรียน และอาคารประกอบ รวม 5 อาคาร ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.

             ในโอกาสนี้ ใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองร่วมทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยท่านที่ทูลเกล้าถวายเงินตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป ทางโรงเรียนขอเชิญท่านเข้ารับพระราชทานเข็ม สธ. จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจะได้รับรูปถ่ายเป็นที่ระลึก

  โดยติดต่อยื่นความจำนงและขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายธุรการ-การเงิน ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 8.00 น. – 17.00 น.

  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) Click Here 

 • 27/08/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : เรื่องการสอบ TEDET
  ตรวจสอบรายชื่อสอบจากเว็บไซต์  http://tedet.ac.th
  กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน  2561
  ลงทะเบียน   ระดับประถม 8.00 น.  ระดับมัธยม  12.30 น.
  สถานที่สอบ  ห้อง Multifunction  ชั้น 1 อาคาร Regina (ตึกมัธยม)
  ** นักเรียนรับบัตรสอบได้ตอนลงทะเบียน   
 • 02/08/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจำปีการศึกษา 2561  เปิดรับสมัครสอบนักเรียนที่สนใจวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนี้
  1. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561
  2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในปีการศึกษาที่สมัคร
  – นักเรียนชั้น ป.1 – 3 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ    / หรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3
  – นักเรียนชั้น ป.4 – 6 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
  – มีสัญชาติไทย
  3. วิธีการสมัครสอบ
  ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ 
  genius.ipst.ac.th
  4. ศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์
  http://genius.ipst.ac.th/  
 • 01/08/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561  จัดการแข่งขันเป็น 3 ระดับ  คือระดับประถมศึกษา (ป.4-6)  มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  แบ่งเป้น 2  ประเภท คือ ประเภทบุคคลและประเภททีม 3 คน  ค่าสมัคร คนละ 150 บาท หรือทีมละ 480 บาท  นักเรียนที่สนใจสมัครแข่งขัน ขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการตึกมัธยม
  ส่งใบสมัครที่ห้องวิชาการ ภายในวันที่ 20 กันยนยน 2561
  สอบข้อเขียน  วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
  สนามสอบ : กรุงเทพมหานคร  Click Here 
 • 31/07/2018 –ประกาศจากฝ่ายกิจการนักเรียน : ตารางการคัดตัวนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 16  Click Here  
 • 18/07/2018 –ประกาศจากฝ่ายกิจการนักเรียน : เรื่องการรับรองตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน สามารถดูรายชื่อได้ที่ >> Click Here  
 •  10/07/2018ประกาศจากฝ่ายการเงิน : โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND)
  – นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560ระดับชั้น Y.6 และ Y.9 สามารถติดต่อขอรับเงิน BOND คืนได้ตั้งแต่ วันที่ 19กรกฎาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
  – ติดต่อรับ เช็ค เงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND) คืนได้ที่ฝ่ายการเงินในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.) เป็นต้นไป
  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND) นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น Y.6 และ Y.9 รายละเอียด Click Here   
 • 07/07/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) : รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2561  (Update !!)  Click Here  
 • 15/06/2018 –ประกาศจากฝ่ายธุรการ : ฝ่ายธุรการจะดำเนินการแจกบัตรประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 หากนักเรียนคนใดยังไม่ได้รับบัตร ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่ครูประจำชั้น 
 • 14/06/2018 –ประกาศจากฝ่ายธุรการ  : เรื่องการรับบัตรผ่านประตู (สติ๊กเกอร์) ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้ปกครองของนักเรียนใหม่สามารถติดต่อขอรับสติ๊กเกอร์ได้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป ณ ห้องธุรการ-การเงิน อาคาร The Trinity เวลา 08.00-17.00 น.โดยทางโรงเรียนแจกให้ครอบครัวละ 1 แผ่น หากผู้ปกครองท่านใดต้องการเพิ่มเติม สามารถซื้อได้ในราคา 100 บาท 
 • 28/05/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 (School Calendar 2018)  Click Here 
 • 28/05/2018 –ประกาศจากฝ่ายธุรการ  : ขอเชิญผู้ปกครองของนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมประชุม ACEP OPEN HOUSE MEETING   Click Here 
 • 28/05/2018 –ประกาศจากฝ่ายธุรการ : เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Click Here 
 • 15/05/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ :  ตารางเรียนสำหรับนักเรียนทุกชั้นปี

  ระดับชั้น    Year 1,   Year 2,   Year 3,   Year 4,   Year 5,   Year 6

  ระดับชั้น    Year 7,   Year 8,   Year 9,   Year 10,   Year 11,   Year 12 

 • 11/05/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ประกาศแจ้งห้องเรียน ของนักเรียนชั้น Y.1 – Y.12 พร้อมรายชื่อครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2561   Click Here 
 • 27/01/2017 – ประกาศจากฝ่ายธุรการ : เรื่องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียน ดังนี้
  – ฝ่ายธุรการ โทร 064-181-0189
  – ฝ่ายวิชาการ โทร 064-181-0185
  – ฝ่ายการเงิน โทร 064-181-0187
  – งานจัดซื้อ (ห้อง stationary) โทร 064-181-0193
  – หอพักนักเรียนประจำ All saints Dormitory โทร 064-181-0194
  – สโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โทร 064-181-0196
  – ศูนย์ bell โทร 064-181-0190

Read More

FEATURED POSTS

ACEP ติด1ใน3 โรงเรียนที่มีคะแนน O-NET อันดับสูงสุด !!!

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษติด 1 ใน 3 โรงเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  อันดับสูงสุด  ในสังกัดโรงเรียนเอกชนของจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส  ท่านผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้มอบหมายให้ตัวแทนโรงเรียน นำโดย ภราดา ศุภฤกษ์ สิงหพันธ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ...

Read More

นักกีฬาชมรมหมากล้อมลงสนามปีแรก คว้าที่ 3 หมากล้อมมัธยมลีก 2018 !!!

"นักกีฬาชมรมหมากล้อมโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษลงสนามปีแรก คว้าที่ 3 หมากล้อมมัธยมลีก 2018"          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน) ได้ดำเนินโครงการชมรมหมากล้อมโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปี 2557สร้างนักกีฬาหมากล้อมระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสติปัญญาของผู้เล่น ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และพัฒนาฝีมือการเล่นหมากล้อมสู่ระดับนานาชาติ           เพื่อพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนักกีฬาชมรมหมากล้อม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมัธยมลีก ประจำปี 2561 (M-LEAGUE 2018) ...

Read More

สาระทัศนศิลป์และสาระดนตรี คว้า 2 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เขตพื้นที่ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1] ...

Read More

การเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

การเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 25 สิงหาคม 2561 แข่งขันระดับประถมศึกษา 26 สิงหาคม 2561 แข่งขันระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ...

Read More

Secondary Students Compete in the Samut Sakhon Regional English Competition

September 17, 2018 On 11 September, six secondary students from Assumption College English Program Rama II competed in a regional English ...

Read More

NEWS

Latest News

News in English

News in Thai

th ไทย
X