• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

LATEST ANNOUNCEMENTS

 • 31/03/2017 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : กำหนดการจำหน่ายหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 Click Here
 • 29/03/2017 –ประกาศจากศูนย์ Bell : คะแนนสอบ Cambridge Young Learners English Tests : Starters Movers Flyers ผู้ปกครองสามารถสอบถามผลสอบได้ทาง Email : assumptionbellramatwo@gmail.com Facebook : assumptionbellramatwo หรือโทร 034 872 040-43 ext 3009  โดยแจ้งชื่อ นามสกุล และ year ที่สอบ
 • 28/03/2560ประกาศจากฝ่ายการเงิน : โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND)
   นักเรียนที่จบการศึกษาประจำปี การศึกษา 2559 ระดับชั้น Y.12 สามารถติดต่อขอรับเงิน BOND คืนได้ตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
  ติดต่อรับ เช็ค เงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) คืนได้ที่ฝ่ายการเงินในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (ตั้งแต่เวลา 9.00 15.00 น.) เป็นต้นไป
  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) และรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาปี 2559 ระดับชั้น Y.12 รายละเอียด Click Here 
 • 23/03/2017 – ประกาศจากฝ่ายธุรการ : เรื่องการรับเอกสาร สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น Year 6, Year 9, Year 12 และนักเรียนที่แจ้งย้ายสถานศึกษา ให้นักเรียนสามารถมารับเอกสารในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป เวลา 9.00 – 16.00 น. ได้ ณ ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคาร The Trinity  
 • 13/03/2017 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : รายชื่อนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 Year 1 / Year 7 
 • 07/02/2017 –ประกาศจากฝ่ายธุรการ : ประกาศผลสอบวัดความรู้นักเรียน (รอบ 2 ) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Year 10) ประจำปีการศึกษา 2560 <<<< Click
 • 27/01/2017 – ประกาศจากฝ่ายธุรการ : เรื่องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียน ดังนี้
  – ฝ่ายธุรการ โทร 064-181-0189
  – ฝ่ายวิชาการ โทร 064-181-0185
  – ฝ่ายการเงิน โทร 064-181-0187
  – งานจัดซื้อ (ห้อง stationary) โทร 064-181-0193
  – หอพักนักเรียนประจำ All saints Dormitory โทร 064-181-0194
  – สโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โทร 064-181-0196
  – ศูนย์ bell โทร 064-181-0190
 • 21/01/2016 – ประกาศจากฝ่ายการเงิน : แนวปฏิบัติในการมอบตัวนักเรียน Y.7 และ Y.10 ปีการศึกษา 2560 เพื่อรักษาสิทธิ์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 นี้เท่านั้น  Click
 • 05/01/2017 – ประกาศจากฝ่ายธุรการ : ประกาศผลสอบวัดความรู้นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Year 10) ประจำปีการศึกษา 2560 <<<< Click
 • 10/10/2016 – ประกาศจากฝ่ายธุรการ : เรื่องประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 Click  ครั้งที่ 2 Click ครั้งที่ 3 Click ครั้งที่ 4 Click 

Read More

FEATURED POSTS

2017 Songkran Festival Activities
Tuesday, April 11, 2017 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดงานประเพณีสงกรานต์ "ACEP เล่นนำ้อย่างสร้างสรรค์ เชื่อมสัมพันธ์รักษาวัฒนธรรมไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญต่างๆดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาล ในช่วงเช้าของวันที่ 3-11 เมษายน 2560 ในการรักษาประเพณีไทย และเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์  5 ป คือ ไม่แต่งกายโป๊ ไม่ปะแป้ง ...

Read More

ACEP Summer Kayak Championship 2017
Thursday 30th March 2017 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา12.00 น. ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรม ACEP Summer Kayak Championship 2017 ณ.บริเวณอ่างเก็บน้ำของโรงเรียนโดยมีภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ...

Read More

Contract Signing Ceremony with SPVI Public Co
mpany Limited
Wednesday, February 22, 2017 ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีลงนามจัดซื้อไอแพดเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กับบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ในพิธีได้มีการกล่าวถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยี iPad เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนโดย ภราดา ดร.พิสูตร ...

Read More

3rd Commencement Ceremony
Wednesday, February 22, 2017 ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  เวลา 15.00 – 17.00 น   ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดพีธีมอบประกาศนียบัตร Commencement Ceremony  รางวัลเรียนดี  กิจกรรมเด่น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

Read More

Blessing Ceremony of the All Saints Dormitory
and St. Peter Sport Club
Monday, February 20, 2017 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดให้มีพิธีเสกอาคารหอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory และสโมสรเซนต์ปีเตอร์ Saint Peter ...

Read More

NEWS

Latest News

News in English

News in Thai